Ασφάλεια

Για εμάς στη ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ, το προσωπικό μας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας και της δυναμικής πορείας μας. Για το λόγο αυτό, φροντίζουμε για την ανάληψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για την προστασία τους, όπως ορίζονται από τον νόμο και την Ε.Ε. για τους εργαζόμενους σε εργοτάξια.

Συγκεκριμένα, παρέχουμε σε όλα τα μέλη του προσωπικού μας κράνος, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, μποτάκια ασφαλείας, φαρμακείο και ειδική σήμανση, για να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς καθόλη τη διάρκεια εργασίας τους. Επίσης γίνονται τακτικές εκπαιδεύσεις από τον Τεχνικό Ασφαλείας της εταιρίας.

Στη ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ καλύπτουμε την αστική ευθύνη της εταιρίας έναντι τρίτων καθώς και την εργοδοτική ευθύνη με κατάλληλα προγράμματα ασφάλισης γνωστών και καταξιωμένων οίκων. Οι χώροι δραστηριοποίησης του προσωπικού μας είναι καλυμμένοι με προστατευτικά υλικά, όπως ικριώματα, πλέγμα ασφαλείας, προστατευτικούς κώνους κ.α. με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του  σε κίνδυνο.

Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων