Επικοινωνία

Τρόποι επικοινωνίας

2310 518 355

Διευθύνσεις

Έδρα

Έδρα

Γυμν. Δημ. Στεφάνου 38
ΤΚ 54250, Χαριλάου, Θεσ/νίκη

Μονάδα ανακύκλωσης

Μονάδα ανακύκλωσης

Μικράς Ασίας 14, Μενεμένη
Θεσσαλονίκη