Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε έργα σε κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, διατηρητέα κτίρια, οικοδομές, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, από το 2005.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ

Καθαιρούμε, αποξηλώνουμε και απομακρύνουμε τα περιττά υλικά από το χώρο του εργοταξίου παραδίδοντάς τον καθαρό για τις περαιτέρω εργασίες κατασκευής.

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Η ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα για την κοπή ή την διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς κρούση (αδιατάρακτη κοπή).

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στη ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ απασχολούμε εκπαιδευμένο προσωπικό με σύγχρονα μηχανήματα,  για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων που αναλαμβάνουμε.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ