Αδιατάρακτη Κοπή

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα για την κοπή ή την διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς κρούση, σε ειδικές εφαρμογές, με χρήση ακόμα και τηλεσκοπικού γερανού (αδιατάρακτη κατεδάφιση).

Η τεχνογνωσία και εμπειρία του εξειδικευμένου προσωπικού μας σε κατασκευαστικά projects, σε συνδυασμό με τη συνέπεια στην εκτέλεση των εργασιών, εγγυώνται την αρτιότητα του τελικού αποτελέσματος.