Κατεδαφίσεις Κτιρίων

ΥΨΗΛΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ…ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κομπρεσέρ, τροχούς, χοάνες και αναβατόρια, αλλά και με ειδικά οχήματα όπως π.χ. τσάπες, jcb, σφυριά και φορτωτές, το προσωπικό μας αναλαμβάνει κάθε είδους εργασία, ακολουθώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα.