Καθαιρέσεις – Αποκομιδή μπάζων

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ αφορούν στο πρώτο στάδιο ενός κατασκευαστικού έργου: τα γκρεμίσματα, τις αποξηλώσεις, την αποκομιδή και την μεταφορά μπαζών με ειδικούς κάδους.

Με γνώμονα πάντα τις ανάγκες κάθε έργου και με έμφαση τόσο στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, όσο και στο σεβασμό μας στο περιβάλλον (διαχείριση προϊόντων αποξήλωσης), είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας κάθε εργασία που αναλαμβάνουμε.